החבילה

כל הנדרש למסע הLean באופן פשוט ובמחיר שווה לכל נפש

אנו נהנים לעשות את העבודה שלנו. לפתח טכניקות חדשניות ופשוטות להטמעת הLean כתרבות וליישמן אצל לקוחותינו. אנחנו ממש לא נהנים להתחשבן עם שותפינו ולקוחותינו על שעות או ימי עבודה/ נסיעות/ ביטולי זמן/ עבודת משרד/ עבודת פיתוח/ תמיכה טלפונית/… כמקובל.

על רקע זה וכחלק מהמאמץ להנגיש את תרבות הLean לכמה שיותר ארגונים, גיבשנו חבילה שנתית, רזה ואטרקטיבית, הכוללת את כלל המוצרים שלנו, במחיר שווה לכל נפש.

מבטיחים שגם אתם תופתעו כשתקבלו את הצעת המחיר.

מוצרים נוספים שלנו