לקוחות

הכשרת לפידים במפעל המלוחים.
ליווי פעילות המחלבה ומפעל הממתקים.
אירוע קייזן לדוגמא במפעל המלוחים: גידול במשך הפעלת /ו ב82% תוך צמצום פחת ב60% ושעות אדם ב78%.
אירוע קייזן לדוגמא במפעל הקפה: צמצום זמני הפעלת קו ב85% תוך צמצום פחת ב59% ושעות אדם ב70%.
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: הגדלת תפוקת קו קלאודי בשיעור של 50%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: הגדלת תפוקת קו אריזת נקניקיות ב97%
הדרכות Lean
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: צמצום משך הזמן מקבלת שיחת אסקלציה ועד מתן מענה ללקוח ב84%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: חסכון של מליוני שקלים בשנה בתהליך שיפוץ טורבינה
הדרכות וליווי במפעלי ירושלים וכפר סבא
הטמעת תרבות Lean באמצעות הכשרות לפידים במפעלים אלסק, סאיקלון ומל"ט.
גידול בתפוקות וברווחיות במגוון תחומים.
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות מגוון אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: הגדלת תפוקת מחלקה ב45%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: הגדלת תפוקת קו כנפיים F35
אירועי קייזן, הדרכות וליווי באגפים מטענים ותפעול.
אירוע קייזן לדוגמא: קיצור משך טיפול מנוע בואינג ב57% תוך צמצום שעות אדם ב30%
ליווי לאורך למעלה מעשור, תוך ביצוע עשרות אירועי קייזן אשר תרמו לגידול בזמינות המבצעית ומוכנות למלחמה.
אירוע קייזן לדוגמא בשייטת 13: קיצור משך שיפוץ במיכל אויר ב93%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות מגוון אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: גידול בתפוקת קו בשיעור של 50%
הדרכות Lean וליווי
הדרכות Lean וליווי
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: צמצום משך רישום ספק חדש ב88%
ליווי לאורך למעלה מעשור, תוך ביצוע עשרות אירועי קייזן אשר תרמו לגידול בזמינות המבצעית ומוכנות למלחמה.
ליווי לאורך למעלה מעשור, תוך ביצוע עשרות אירועי קייזן אשר תרמו לגידול בזמינות המבצעית ומוכנות למלחמה.
אירוע קייזן לדוגמא: גידול תפוקת סוללות כיפת ברזל ב250%
הדרכות Lean
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: הגדלת תפוקת המעבדה ב150% תוך צמצום שעות אדם ב53%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות מגוון אירועי קייזן והדרכות
הטמעת תרבות Lean באמצעות הכשרות לפידים
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: קיצור משך המתנה לרישום הערת אזהרה בטאבו ב92%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: קיצור משך setup לקלנדר ב72%
הטמעת תרבות Lean באמצעות הכשרות לפידים.
גידול בתפוקות וברווחיות חוצות ארגון.
הדרכות Lean
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: צמצום פחת בתהליך ייצור קרטר ב54%
הדרכות Lean
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: קיצור setup סליטרים ב63%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: קיצור משך החלפת גליל ב75%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: קיצור setup מכונה במחלקת הדפסה רוטטיבי ב56%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: קיצור setup במחלקת שיחול ב88%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: קיצור משך הספקת מוצר ללקוח ב91% תוך צמצום עלויות ייצור בשיעור של 10%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: הגדלת תפוקת קו ייצור ב11%
הטמעת תרבות Lean באמצעות הכשרות לפידים.
גידול בתפוקות וברווחיות במגוון תחומים.
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: הגדלת תפוקת קו אריזה ב233%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: קיצור משך ייצור פלס ב98%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן והדרכות.
אירוע קייזן לדוגמא: קיצור משך השבתת מכונות בשל תקלות שבר ב49%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: קיצור משך קליטת לקוח במוסך ב85%
הטמעת תרבות Lean באמצעות הכשרות לפידים.
גידול בתפוקות וברווחיות במגוון תחומים.
הדרכות Lean
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: קיצור setup למכונת הזרקה ב77%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: הגדלת תפוקת קו לכה ב54%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: צמצום משך הרכבת מוצר ב94% תוך צמצום מלאי בתהליך ב31%
הטמעת תרבות Lean באמצעות הכשרות לפידים.
גידול בתפוקות וברווחיות במגוון תחומים.
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן והדרכות Lean
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
הגדלת תפוקות במאות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: הגדלת תפוקת מחלקה בשיעור של 94%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: קיצור משך ייצור פריט ב30% תוך צמצום שעות אדם ב30%
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: קיצור משך שהיית משאית במוסך ב71%
הדרכות Lean
הגדלת תפוקות בעשרות אחוזים באמצעות אירועי קייזן.
אירוע קייזן לדוגמא: צמצום הליך מתן היתר בנייה ב88%