צוות מקגייור

על מנת שלא לחסום שור בדישו

הטמעה מוצלחת, כלומר הפיכתכם לארגון מציף ופותר בעיות, תתבטא בריבוי יוזמות לשיפור מקומיות מהשטח. וכשנגיע לשם עלול להווצר מצב בו מחלקות האחזקה והתשתיות "נסתמות" בבקשות לשיפורים קטנים.

על מנת שלא לחסום שור בדישו ולהמנע ממצב בו היעדרות עגלה או שינוי גובה שולחן מונעים שיפור תהליך וגורמים לתסכול בgemba, אנו מאפשרים היעזרות בצוות מקגייור. הצוות בעל יכולת פריסת בית מלאכה נייד בשטח ובניית רוב המתקנים הנדרשים במקום. בנוסף, הצוות בעל ידע בכלי הLean  הקשורים בבניית סביבת עבודה תומכת תהליך (3s/5s) ומסייע בחשיבה משותפת באשר לרעיונות לשיפור הזרימה בgemba.
שרק ימשיכו ליזום.

מוצרים נוספים שלנו