אירועי קייזן

חולץ הפקקים הארגוני

אנו מעדיפים שפעילויות השיפור תהיינה בביסים קטנים ותובלנה על ידי אנשיכם (הלפידים). עם זאת, לעיתים נדרש לטפל בצוואר בקבוק משמעותי בכלי heavy duty. אירוע kaizen (קייזן / קאיזן) הנו כלי שכזה.

זוהי סדנא בת שבוע, בהנחייה חיצונית, לטיפול שורש בתהליך המהווה "כאב בטן" ארגוני משמעותי. במהלך השבוע עוסק צוות בן כ-10 משתתפים, המייצגים את הזויות השונות של התהליך, במיפוי המצב המצוי, גיבוש התהליך הרצוי וסגירת הפער בין השניים. סגירה בשטח. במעשים. בסוף אירוע הקייזן, בתום אותו שבוע, יתחיל הארגון עבודה סדירה בתהליך הרצוי, לאחר שהפתרונות הרצויים כבר יושמו בשטח.

הצוות המקצועי שלנו כולל את הוותיקים והמנוסים ביותר בארץ בביצוע אירועי קייזן.

אירועי קייזן לדוגמא

אירועי קייזן לדוגמא

כיפת ברזל- הגדלת תפוקה של

% 50

סלקום – קיצור משך שיחות אסקלציה ב

% 0

הגדלת תפוקת קו אריזה ב

% 50
צמצום משך קבלת היתר בניה ב
% 0
הגדלת תפוקת קו אריזת נקניקיות ב
% 50

צמצום מליוני שקלים בעלות שיפוץ טורבינה

צמצום משך הרכבת ברז

%

העלאת תפוקת קו עדשות ב

% 0

הגדלת תפוקת קו קלאודי ב

% 0

מוצרים נוספים שלנו